Stevns Kommune indfører landsbystrategi for et bedre lokalsamfund

Foto: Stevns kommune.
dato

Stevns Kommune lancerer en omfattende landsbystrategi for at fremme levedygtige landsbyer og sikre det gode liv for deres borgere.

Stevns Kommune tager et betydningsfuldt skridt fremad med lanceringen af deres nye landsbystrategi. Strategien er designet til at støtte og styrke levevilkårene i de stevnske landsbyer, hvor mere end en fjerdedel af kommunens befolkning har deres daglige gang. Landsbyerne udgør dermed et essentielt element i det samlede billede af Stevns, som området ønsker at bevare og udvikle.

Nøgleordene i den nye strategi udgøres af ambitionsniveauet om at skabe levedygtige landsbyer. Det overordnede sigte er at gøre landsbyerne mere attraktive for både nuværende beboere og potentielle tilflyttere.

Med udgangspunkt i input fra Landsbyforum sikrer strategien, at den er solidt forankret i de erfaringer og perspektiver, som landsbyboerne selv bringer til bordet. Dette samarbejde understreger strategiens relevans og målretning mod de mest presserende behov i landsbyerne.

Strategien definerer seks klare mål, som spænder fra udvikling af bygningsmæssige kvaliteter, over grønne og rekreative muligheder, til styrkelse af samlingssteder, borgerdrevne initiativer, organisering og engagement. Derudover lægges der op til at iværksætte udviklingstiltag, som kan have positive effekter for flere landsbyer.

Bakket op af et bredt samarbejde, er strategien vedtaget af kommunalbestyrelsen i Stevns og er skabt i tæt samspil med Landsbyforum. Dette samarbejde sigter mod at sikre et tæt og produktivt forhold mellem landsbyernes beboere og Stevns Kommune, som kan facilitere realiseringen af strategiens mål.

En afgørende næste skridt i implementeringen af strategien er planlægningen af en workshop, som skal hanke op i idéer til forskønnelse af landsbyernes miljøer. Dette møde, der er sat i stævne i maj ved Landsbyforum, repræsenterer en vigtig platform for indsamling af input og iværksættelse af konkrete initiativer.

Med landsbystrategien sætter Stevns Kommune fokus på at skabe bæredygtige og tiltrækkende lokalsamfund, hvilket lover godt for fremtiden for de mange livlige og unikke landsbyer i Stevns.

https://stevns.dk/nyheder/2024/april/hvad-er-det-gode-liv-i-landsbyerne

Kilde: Stevns Kommune