Omstrukturering på plejecenter forbedrer livskvaliteten for demensramte

Foto: Stevns kommune.
dato

Intern flytning på Pleje- og Rehabiliteringscenter Stevnshøj skaber bedre rammer for borgere med demens

Pleje- og Rehabiliteringscenter Stevnshøj i Stevns Kommune har for nylig gennemgået en betydelig intern omstrukturering, hvor permanente og midlertidige boliger er blevet ombyttet. Denne ændring, som officielt blev offentliggjort den 12. april 2024, havde til formål at forsøge at frembringe et mere roligt miljø samt at optimere opholdsarealerne til fordel for centrets demensramte borgere.

Denne omrokering er resultatet af personalets iagttagelser og forslag, idet de bemærkede, at en ændring i boligernes placering kunne medføre en forbedret dagligdag for beboerne. Deres forslag modtog politisk godkendelse i 2023, hvilket banede vejen for flytningen.

Planlægningen af dette skift har været et samarbejde mellem flere parter, herunder boligselskabet, ansatte, beboernes pårørende samt selve beboerne. Dette teamwork sikrede, at overgangen blev så gnidningsfri som muligt, med et særligt fokus på at opretholde trygheden ved at lade beboerne blive fulgt af de ansatte, de allerede kender og stoler på.

Post-flytningen har Stevnshøj nu kapacitet til at huse 12 faste beboere, op til 18 borgere i forskellige rehabiliteringsforløb, samt en enkelt akutplads. Dette nye arrangementet styrker centrets evne til at levere tilpasset pleje og støtte.

Udover de interne ændringer, er der også spændende planer om udvidelse. Et helt nyt plejecenter ved navn Solhaven er under planlægning. Det forventes at se dagens lys ved siden af Stevnshøj fra maj, et projekt som bringes til virkelighed gennem et samarbejde mellem Boligselskabet Stevns og DAB.

Tim Christensen, formand for Udvalget for Social og Sundhed, har offentligt udtrykt sin tilfredshed med det vellykkede udfald af flytningen og omstruktureringen ved Stevnshøj. Denne tilfredshed deles vidt blandt ansatte og pårørende, som ser de positive forandringer dette skift har medført for deres kære.

https://stevns.dk/nyheder/2024/april/intern-flytning-paa-stevnshoej

Kilde: Stevns Kommune