Inklusionsstrategi i Stevns Kommune styrker børns trivsel med nye initiativer

Foto: Stevns kommune.
dato

Stevns Kommune har implementeret en ny inklusionsstrategi kaldet 'sammen MED børnene', som blev lanceret i efteråret. Strategien har allerede resulteret i nye indsatser og tilført projektet en ekstra bevilling på 1 mio. kr. Det specielle ved denne strategi er prioriteringen af frihed og vækst fra medarbejderne i stedet for øremærkede aktiviteter.

Strategien inkluderer prøvehandlinger, som er indsatser baseret på medarbejdernes og ledelsens faglighed og idéer. Formålet med disse prøvehandlinger er at øge børns og unges trivsel i dagtilbud og skoler. Dagtilbud og skoler kan søge midler fra en central pulje eller vælge at igangsætte aktiviteter uden finansiering.

En af de konkrete indsatser er Hjerterummet, et akutberedskab ved Hotherskolens indskoling. Dette involverer timer til en lærer og en pædagog, der støtter børn, hvor skoledagen kan være svær. Indsatsen har allerede vist sig at være en succes.

Det gode forældresamarbejde er et andet vigtigt element, som fokuserer på samarbejdet med forældre til børn med autisme på Store Heddinge Skole. Initiativer som fælles temaaftener er iværksat for at skabe en bedre dialog og adressere de særlige behov hos forældrene til børn i nyoprettede klasser.

Rødvig Børnecenter har ligeledes en særlig indsats, der fokuserer på børn i udsatte positioner. En pædagog følger børnene ved overgangen fra dagtilbud til skole og har en løbende dialog med børnene om deres oplevelser for at inddrage deres perspektiv.

Den overordnede strategi og dens prøvehandlinger er baseret på 'Børne- og ungepolitik 2021-2024' og fem pejlemærker: rettidig og forebyggende indsats, stærk faglighed, ambitiøse voksne, der ser potentialet hos alle børn og unge, et liv i fællesskab og høj mental trivsel.

Prøvehandlingerne har specifikke mål om at fokusere på det enkelte barns eller unges ressourcer og behov, fremme deltagelsesmuligheder i fællesskabet og styrke fællesskabets evne til at indeholde forskellige børn og unge.

For mere information kan Anette Mortensen, formand for Udvalget for Børn, Unge og Læring, kontaktes via email på anetmort@stevns.dk eller telefonisk på 22 94 04 33.

https://stevns.dk/nyheder/2024/maj/sammen-med-boernene-inklusionsstrategien-er-paa-skinner

Kilde: Stevns Kommune