Stevns Kommunes årsregnskab viser overraskende overskud trods tidligere udfordringer

Foto: Stevns kommune.
dato

Årsregnskabet 2023: Økonomi i Balance

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune har godkendt regnskabet for 2023 den 25. april 2024, som nu vil blive sendt til ekstern revision. Regnskabet viser et overskud på den strukturelle balance på 40,8 millioner kroner. Dette resultat overstiger de oprindelige budgetforventninger med 37,8 millioner kroner og vidner om en stærk økonomisk styring indenfor kommunens rammer.

Borgmester Henning Urban Dam Nielsen har udtrykt stor tilfredshed med det økonomiske resultat. Tilfredsheden skyldes især, at kommunens økonomiske strategi, som blev indført i forbindelse med budgettet for 2021, har båret frugt. Strategien har ført til en markant forbedring af kommunens finanser, og i modsætning til det oprindeligt planlagte træk på 12,8 millioner kroner, er det lykkedes at tilføje yderligere 5,3 millioner kroner til kommunekassen.

Anlægsregnskabet for sidste år viser udgifter for 38,8 millioner kroner, som inkluderer udgifter for 40,5 millioner kroner og indtægter på 1,8 millioner kroner. Det er en vigtig del af kommunens løbende investeringer i infrastruktur og offentlige faciliteter.

De økonomiske resultater opnås på trods af tidligere udfordringer såsom pandemien, stigende energiudgifter relateret til internationale konflikter, herunder krigen i Ukraine, samt ødelæggelserne forårsaget af oktoberstormen i det foregående år. Disse faktorer har uden tvivl lagt et økonomisk pres på kommunen, hvilket gør det positive regnskabsresultat endnu mere bemærkelsesværdigt.

Stevns Kommune ser derfor med optimisme mod fremtiden, styrket af et solidt økonomisk fundament, der tillader en fortsat indsats for at skabe vækst og udvikling i området.

https://stevns.dk/nyheder/2024/april/aarsregnskabet-viser-en-oekonomi-i-balance

Kilde: Stevns Kommune