Stevns Klint oplever 150% stigning i besøgende efter UNESCO anerkendelse

Foto: Stevns Kommune.
dato

Stevns Klint har oplevet en markant vækst i antallet af besøgende, hvilket er et tydeligt resultat af det målrettede turismeudviklingsarbejde siden udpegningen som UNESCO Verdensarv i 2014.

Over de seneste ti år har Stevns Klint formået at øge antal besøgende med imponerende 150%. Tilbage i 2013 blev antallet af besøgende anslået til at være omkring 100.000 årligt, mens der i 2023 blev registreret præcis 250.678 besøgende. Dette peger på en enorm tiltrækningskraft, som området har opnået gennem årene.

I 2023 var de mest populære destinationer på Stevns Klint Højeruplund, der tiltrak 73.799 besøgende, efterfulgt af Stevns Fyr med 61.961 besøgende og Stevns Klint Experience, som blev besøgt af knap 43.000 personer.

Siden Stevns Klint blev udpeget som UNESCO Verdensarv, har kommunen arbejdet målrettet på turismeudvikling. Arbejdet har inkluderet forbedret formidling, wayfinding og optimerede oplevelser for de besøgende. Stevns Klint Experience er blevet et flagskib i denne turismeindsats og trækker flere besøgende til området.

Tilgængeligheden til Stevns Klint er også blevet forbedret, hvilket inkluderer indførelse af elbusser, mulighed for cykelleje og en mere etapeopdelt Trampesti, som gør det lettere for besøgende at nyde de smukke omgivelser.

Antallet af besøgende toppede i 2020, hvor der under corona-pandemien blev registreret hele 300.000 besøgende. I de efterfølgende år har antallet stabiliseret sig til at ligge mellem 240.000 og 260.000 årligt, hvilket stadig vidner om en betydelig interesse for området.

For yderligere information kan man kontakte Anette Mortensen, der er formand for Udvalget for Job, Social og Fritid, på email: anetmort@stevns.dk eller telefon: 22 94 04 33. Alternativt kan Verdensarvskoordinator Eva Rose Waldorff kontaktes på email: eva@stevnsklint.dk eller telefon: 24 45 36 44.

https://stevns.dk/nyheder/2024/juni/stevns-har-paa-10-aar-oeget-andelen-af-besoegende-ved-stevns-klint-med-150-

Kilde: Stevns Kommune