Ledig stilling som UU-vejleder i Stevns Kommune - Brænder du for at vejlede unge mod deres fremtidige uddannelsesmål?

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vores gode kollega gennem mange år går på pension, og vi søger derfor hans afløser.

I Stevns Kommune ser vi de unge som et vigtigt råstof, og vi brænder for at bringe de unge ind på vejen videre til beskæftigelse gennem uddannelse.

UU-vejlederen bliver en del af et team på i alt 5 UU-vejledere, som er en del af KUI (Kommunale Unge Indsats) i Arbejdsmarked. Uddannelsesvejledningen dækker grundskolevejledning og ungevejledning af 15 – 25-årige.

Qua kommunens størrelse har vi mulighed for at gå alternative og utraditionelle veje, så den unge kan nå sine mål. Nøgleordet er dialog, inddragelse og fokus på relationens betydning.

Som UU-vejleder i Stevns har vi en høj grad af selvforvaltning, og du får lov til at arbejde selvtilrettelæggende, selvstændigt og proaktivt i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnerne, unge, forældre, lærere, skoleledelser, virksomheder og de øvrige UU-kollegaer.

Indholdet i stillingen:

 • Individuel vejledning af børn og unge i grundskolen, herunder specialområdet
 • Støtte til udarbejdelse af uddannelsesplaner
 • Opsøgende kontakt til unge uden job eller uddannelsesaktivitet
 • Overgangsvejledning til ungdomsuddannelserne
 • Målgruppevurdering til FGU/STU
 • Virksomhedskontakt med fokus på at skabe praktikpladser
 • Evt. undervisning i relation til uddannelsesafklaring
 • Der kan lejlighedsvis være tale om aftenarbejde
Kompetenceprofil:
 • Har erfaring med uddannelsesvejledning eller har en uddannelse som uddannelsesvejleder
 • Gode relationelle evner og kompetencer i forhold til unge og deres forældre, hvor du skal have en ligeværdig dialog
 • Erfaring med virksomhedskontakt
 • Da vi er en mindre enhed, er det vigtigt, at du kan være fleksibel i din tilgang til arbejdsopgaverne
 • Gode kompetencer og erfaringer i forhold til tværfagligt arbejde
 • God til at strukturere og prioritere selvstændigt mellem opgaverne og en selvstændig varetagelse af disse i samarbejde med de øvrige vejlederkollegaer
 • God til at have fokus på muligheder og ressourcer hos de unge og i samarbejdet generelt
 • Gode formidlingskompetencer, så du er god til at omsætte og formidle kompleks viden i øjenhøjde
 • Er fortrolig med at anvende forskellige IT-programmer
 • Ansøgere uden en vejlederuddannelse skal være indstillet på at gennemføre en diplomuddannelse i vejledning
 • Du skal have kørekort og egen bil til rådighed.
Ansættelsesforhold og løn
Stillingen er på 37 timer om ugen. Ansættelses- og lønforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den aftaleberettigede organisation.

Der er mulighed for sundhedsforsikring og medlemskab af en aktiv personaleforening med spændende arrangementer.

I forbindelse med ansættelse indhentes straffe- og børneattest. Tiltrædelse: 1. september 2024

Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgning, CV med mere skal sendes til os senest den 9. juni 2024. Stillingen søges elektronisk nedenfor. Ansættelsessamtaler afholdes den mandag 17. juni.2024.

Vil du vide mere?
Du er meget velkommen til, og vi vil gerne opfordre dig til, at ringe og høre mere om stillingen og få et indtryk af os som kommende kolleger og arbejdsplads. Du kan kontakte UU-vejleder Bente Kirketerp-Møller på tlf.: 28 79 26 19 eller UU-vejleder Line Mønsted på tlf.: 21 15 68 14 eller centerchef Trine Haubro på tlf.: 23 39 00 57.

Det er en del af kommunens ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge stillingen.

Stillingen kan kun søges online via Stevns Kommunes hjemmeside. 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Stevns Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Stevns Kommune, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6051761

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet